O badaniu

Nazywam się Dominika Paleczna i przygotowuję rozprawę doktorską w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa dotyczy dostępności, użyteczności i funkcjonalności wyszukiwarek bibliotecznych. Niniejsza strona jest związana z badaniami prowadzonymi na potrzeby tejże rozprawy.

Adres e-mail: d.paleczna@uw.edu.pl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s